North Star Commissioner Support Team

 

Gordon Grey, District Commissioner
North Star District Recharter Commissioners

 

Unit Recharter Commissioner Phone # Email
Pack 2 Corrine Kallemeyn    
Pack 8 Corrine Kallemeyn    
Pack 18 Jennifer Hahler    
Pack 19 Roger Schmaltz    
Pack 23 Dean Kirkeby    
Pack 31      
Pack 33 Bob Johnson    
Pack 35 Steve Hall    
Pack 38      
Pack 81      
Pack 128      
Pack 169      
Pack 206      
Pack 264      
Pack 293 Corrine Kallemeyn    
Pack 317 Jennifer Hahler    
Pack 319 Corrine Kallemeyn    
Pack 359 Chad Falken    
Pack 887 Jennifer Hahler    
Troop 8 Boys Bob Johnson    
Troop 8 Girls Dawn Bundy    
Troop 19 Roger Schmaltz    
Troop 23 Dean Kirkeby    
Troop 33 Steve Hall    
Troop 35 Steve Hall    
Troop 45 Steve Hall    
Troop 51 Chad Falken    
Troop 81      
Troop 128      
Troop 188 Jennifer Hahler    
Troop 204      
Troop 209 Bob Johnson    
Troop 359 Chad Falken    
Post 119 Rob Weinmeister    
Post 120 Rob Weinmeister    
Post 911 Rob Weinmeister